Tin tức

Fanpage

Bài viết đọc nhiều

Lớp phủ chống dính cho nồi nấu kim loại

date04/10/2017 view2496

 

COATING CHO NỒI CRUCIBLES

 

GII THIU

 

Chc năng ca coating là to mt lp ph bi hóa cht tng hp mn trên b mt phía trong ca ni giúp cho tăng ng hiu xut s dng, gim tp cht khi nu chy và giúp hp kim sch s. Lp ph cũng giúp chng bám dính ca x và giúp vic làm sch nhanh chóng hơn.

 

NG DNG

Lp ph có th dùng cho nhôm, km, kim loi quý gi sch vic nu Đng


 

 

 

BẢNG CÁ LOẠI PHỦ

 

Tên lớp phủ

Nồi sử dụng

Sử dụng cho

Mục đích

Nhiệt độ cáo nhất

PRO Coating

Cho tất các loại nồi

Al 99,999% &

nhôm hợp kim

Kẽm

Kim loại quý

Giảm bám xỉ

Giảm bám dính

 

16000C

 

 

 

 

 

STAR Coating

Cho tất các loại nồi

Al 99,999% &

nhôm hợp kim

 

Giảm bám xỉ

Giảm bám dính

Cho nhôm

10000C

 

 

 

 

 

ResCOAT Coating

Cho tất các loại nồi

Đồng và đồng hợp kim

Tăng khả năng chống sói mòn giảm bám dính

16000C

PureCOAT Coating

Cho tất các loại nồi

Kẽm

Đồng nguyên chất

Giảm bám dính,

Giúp kim loại sạch

15000C

 

                                                                                                        WWW.morganmms.com

 

arrow
phone Contact Us